Nyheder

 

Formandens beretning 2019.MLI Tennis Ordinære generalforsamling Søndag d. 24.3. 2019.Mli tennis har haft en fin sæson i 2018, på trods af vigende tilgang af yngre generationer,har vi formået at fastholde medlemstallet med en lille stigning.


Medlemstal og økonomi.


I 2018 havde klubben 101 medlemmer med overvægt i alderen 40-70. Det flotte medlemstal er medvirkende årsag til klubbens gode økonomi.


Familiekontingentet bestående af et ægtepar eller samlevende par med op til tre hjemmeboende børn under 18 år, som vi nu har haft siden 2017, viser sig fortsat at have en positiv indvirkning på vores medlemstal og fortsatte gode økonomi. Det samme gælder baneudlejning.


Vores nemme bookingsystem og hyggelige sociale rammer, er positive tiltag, der påvirker tiltrækningen af nye medlemmer i klubben. Bestyrelsens har besluttet at fastholde kontingentsatsen for 2019.


Tennissportens dag og samarbejdet med Melby Skole, samt bestyrelsens beslutning om fortsat uddeling af flyers i lokalområdet, tiltrækker feriegæster i den forbindelse er Liseleje Ejendomskontor er en stor hjælp, da de lægger vores flyers i feriehusene.


Vores trofaste kasserer igennem mange år, vil efterfølgende fremlægge regnskabet for 2018.


Aktivitesniveauet.


For år tilbage besluttede bestyrelsen, at klubbens vision var, at være en klub for motionister, fastboende og landliggere på alle niveauer, baseret på en sund økonomi med et konkurrencedygtigt kontingent.


Bestyrelsen har sidste år besluttet at yde en ekstra indsats, for at tiltrække unge spillerer til klubben, så vi med tiden kan supplere os selv med unge kræfter mens tid er.


Vores tiltag har i samarbejde med to lærere fra Melby skole været, at tilbyde 7. klasser gratis introduktion til tennissporten med Frederik som træner og bestyrelsen som hjælpetrænere.

Derudover afholdt vi Tennissportens Dag samtidig med Standerhejsningen, hvor alle kunne få gratis træning af Frederik. Efterfølgende havde vi besøg af Anders Haahr Rasmussen, som levende fortalte om sin oplevelser på internationale tennis banner.

Tennissportens Dag er en DGI kampagne som forsøger at fremme tennissporten. Det har dog kun for vores vedkommende givet et enkelt ungt medlem det første år, men bestyrelsen har besluttet at fortsætte denne gode indsats i det kommende år.

På vores sidste bestyrelsesmøde, fik vi mere inspiration af Alexander fra DGI, så vi eventuelt vil fokusere på familietennis som en indsats. Det er fortsat vigtigt at sprede kendskabet til vores lille klub i medierne, Liseleje nyt- Facebook- flyers og lokalavisen.Sportsligt har vi fortsat to turneringsaktiviteter i løbet af sæsonen. Halsnæs mesterskabet som Melby vandt i år. Klubmesterskabet ” Træk en makker” var i 2018 mix doble på opfordring af medlemmerne. Makkerbørsen på hjemmesiden har ikke været brugt. Til gengæld har damerne stor glæde af deres doddle aftaler indtil videre med op til tre aftaler om ugen, det bevirker at flere får glæde af at lære nye makkere at kende.


Anlægsiden.


Er den tilbagevendende prioritet, at sørge for velfungerende baner, med hjælp fra HP tennis, som står for, at lægge grundlaget for sæsonens spil. Den daglige vedligeholdelse står et udvalg fra bestyrelsen for. I år bliver de sidste slidte vindbeskyttere udskiftet. Til hede sommerdage blev der i årets slutning købt en stor solparasol.


Samarbejde med andre / fremtid.


MLI tennis har med Eriks indsats stået for kasserer opgaven i MLI hovedorganisationen og gør det endnu et år, som aftalt mellem foreningerne.


MLI har et kollektivt medlemskab af DGI. Vi har i Tennis afdelingen haft stor glæde af, at kunne trække på konsulent bistand efter behov.


Som formand ser jeg frem til, at vi får et tættere samarbejde Halsnæs tennisklubber imellem, hvis der skal ske en udvikling for børn og unges tennismuligheder i kommunen.

Der er flere ideer i støbeskeen, som nævnt tættere samarbejde med Badminton, skole og klub.

Og indendørs muligheder, via en boblehal, kunne være en god mulighed for træning i vinterhalvåret.


Med venlig hilsen

Marianne Bech


 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer