Nyheder

Generelt om tilmelding til MLI - tennis
 
For at blive medlem af MLI - Tennis skal du her på hjemmesiden gøre følgende i den nævnte rækkefølge: 
  1. Oprette en profil.  Det sker under punktet: "Opret Profil" på hovedmenuen.
  2. Logge ind med din nye profil. 
  3. Betale et kontingent.  Det sker under punktet: "Banebooking/Betaling" på hovedmenuen.
1. Oprettelse af profil 
På hjemmesiden trykker du på menuen "Opret profil". Du udfylder herefter samtlige krævede felter i menuen og afslutter med at gemme oplysningerne ved at trykke på den grønne bjælke "Opret profil" nederst på siden. Den ser således ud:
Hvis du ud over dig selv også ønsker at tilmelde andre familiemedlemmer, gøres dette nemmest ved i stedet for ovennævnte "Opret Profil"-bjælke at trykke på bjælken:Opret Profil & tilføj familiemedlem
Her kan så oprettes (delvist forudfyldte) profiler for andre familiemedlemmer.
 

Hvis formålet med at oprette andre familiemedlemmer er at anvende det billige familiekontingent, så er det en forudsætning, at alle i familien er anført med præcis samme adresse. Det er nemlig adressen, der er afgørende for, om vort system automatisk vil anerkende profilerne som tilhørende samme familie. Hvis ikke adresserne er 100% ens (f.eks. ens stavemåde, ens brug af små/store bogstaver og ens brug af mellemrum), så vil familiemedlemmerne ikke blive registreret som tilhørende samme familie, selv om Familie-kontingentet bliver betalt. Disse familiemedlemmer vil derfor ikke kunne booke baner. 
 
Gem til sidst profil-oplysningerne ved at vælge en af bjælkerne nederst på siden. 
 
Umiddelbart efter oprettelse af en profil vil man få tilsendt en bekræftende email til den email-adresse, som blev angivet i profilen. 
 
2. Log ind med din nye profil 
Når du har oprettet din (og evt. dine familiemedlemmers profiler) skal du logge ind for at kunne betale. Du kan f.eks. vælge menu-punktet "Log Ind" på hovedmenuen - eller du kan logge ind øverst til venstre, hvis du har valgt "Banebooking" på hovedmenuen.  
 
3. Betaling 
Når  du er logget ind, kan du betale. Dette gøres  ved at vælge "Banebooking" på hovedmenuen. Her findes der til højre i  den øverste blå bjælke et betalings-ikon, som du trykker på. Du  vælger så den kontingentform, du ønsker, Senior, Ungdom, Senior familiepakke eller  Familiekontingent. Herefter gennemfører du betalingen on-line med et af de viste betalingskort.
 
Umiddelbart efter betalingen vil man også få tilsendt en bekræftende email til den email-adresse, som blev angivet i ens profilen. 
 
Du kan nu booke baner. 
 
Efterfølgende tilføjelse af andre familiemedlemmer 
Du kan på et senere tidspunkt tilføje andre familiemedlemmer til dit Familie-kontingent. Det foregår ved, at du logger på og vælger "Brugermenu" på hovedmenuen. Her kan du vælge at rette i din profil samt at tilføje profiler til andre familiemedlemmer (vælg bjælken med teksten "Tilføj familiemedlem" oven over din profil). Blot du sikre dig at disse nye profiler indeholder 100% samme adresse som dig selv, så vil de automatisk blive en del af dit familiekontingent.
 
Gem til sidst profil-oplysningerne ved at vælge en af bjælkerne nederst på siden. 

 
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer