Nyheder


MLI Tennisafdeling

Resultatopgørelse sæson 2017

Periode: 01.01.2017 – 31.12.2017

           
 

2.015

2.016

2.017

2.017

2.018

 

Regnskab

Regnskab

Budget

Regnskab

Budget

Indtægter

         

Kontingent voksne

25.451

22.750

22.000

16.900

15.000

Kontingent familie

 

5.850

8.000

19.000

22.000

Kontingent børn/unge

3.600

450

500

750

700

Kontingenter i alt

     

36.650

37.700

Baneudlejning/Gæster

2.450

5.055

7.000

7.135

9.000

1xbaneudlejning retur

     

-95

 

Ungdomstilskud

3.080

2.320

2.000

2.490

2.500

Andre indtægter (kiosksalg mv)

2.000

177

 

883

1.000

Indtægter i alt

36.581

36.602

39.500

47.063

50.200

           
           

Udgifter

         

Baneudgifter

         

Klargøring af baner

15.089

15.198

16.000

15.155

16.000

Vedligeholdelse af baner

 

225

500

1.448

1.500

Nyanskaffelser

2.013

1.777

2.000

1.698

3.000

Vedligeholdelse øvrige anlæg

4.563

 

2.000

3.156

3.500

Baneudgifter i alt

21.665

17.200

20.500

21.457

24.000

           

Arrangementer

         

Klubmesterskaber

1.912

2.493

2.500

1.723

2.000

Halsnæsmesterskaber

 

411

500

196

300

Generalforsamling/standerhejsning

824

 

200

54

200

Bestyrelsesmøder

4.138

903

1.000

1.356

1.400

Kioskindkøb

     

627

800

Arrangementer i alt

6.874

3.807

4.200

3.956

4.700

           

Administration

         

Gaver

2.468

874

1.000

2.753

2.500

Annoncer og reklamer

1.480

1.718

1.800

1.751

2.000

Diverse kontorhold

2.185

299

500

300

300

Kontingenter(DGI) og deltagerudgifter

343

400

641

700

Porto og gebyrer

300

340

400

0

 

Internet og webhotel

10.949

1.575

1.800

1.979

2.500

Mindre anskaffelser

     

1.131

 

Administration i alt

17.382

5.149

5.900

8.555

8.000

Udgifter i alt kr

45.921

26.156

30.600

33.968

36.700

           

Resultat 1

 

10.446

8.900

13.095

13.500

           

Ekstraordinære poster (klubhus)

         

Ekstraordinære indtægter

 

54.020

 

30.735

 

Ekstraordinære Udgifter

 

89.480

 

0

 

Ekstraordinære poster total

 

-35.460

 

30.735

 
           

Renteindtægter m.v.

19

5

 

11

10

Diverse gebyrer

     

-300

-400

           

Resultat 2

-9.321

-25.009

 

43.541

13.110

           
           
           
           

Status pr. 31.12.2017

   
           
 

31.12.2015

31.12.2016

31.12.17

   
           

Aktiver

         
           

kassebeholdning

0

2.197

401

   

girokonto

5.486

4.684

16.785

   

aktionær bankkonto

33.967

17.561

282.015

   

kursværdi aktier

185

214

242

   
           

Aktiver i alt

39.638

24.656

299.443

   
           

Passiver

         
           

Gæld til MLI

0

10.000

0

   

Fremmedkapital ialt

0

10.000

0

   
           

Egenkapital:

         

egenkapital primo

48.940

39.638

14.656

   

årets underskud/overskud

-9.321

-25.009

43.541

   

kursregulering

19

27

28

   

Egenkapital i alt

39.638

14.656

58.225

   
           

Mellemregning MLI Hovedbest.

0

0

241.218

   
           

Passiver i alt

39.638

24.656

299.443

   
           
           

Revisionspåtegning

         

Vi har revideret resultatopgørelse for 2017 samt status pr. 31. december 2017.

   
           

Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samt

   

beholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut.

       
           

Der er fejlagtig overført kr. 241.218 fra MLI Hovedbestyrelse til tennisklubbens

   

konto. Beløbet er tilbageført den 29.1.2018.

       
           

Derudover har vi ingen bemærkninger til vores gennemgang.

     
           
           

Morten Rasmussen Lise Christiansen

     

revisor revisor

       
           
           

Erik Kjærgaard Lars Mikkelsen

     

formand kassserer

     
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer